lunes, 11 de septiembre de 2017

2017ko Mantala | Bata escolar 2017

Ikasturtearen hasierarekin batera, josketa fijo batzuk datoz eta hauetako bat mantala da.

Con el comienzo el curso siempre caen unas costuras fijas, y una de ellas es la bata.Lehengo urteko patroi berdinarekin egin dut, Colours for Baby-rena, baina aurten beste bi taila gehiagokoa josi dut, lehengo urtean txikia gelditu baizitzaion T5.

He cosido el mismo patrón del año pasado, el de Colours for Baby pero este año lo he cosido dos tallas mayor, ya que el año pasado se le quedó pequeño el de la T5.


  • 3 urteko gela --> T5 --> Aula de 3 años
  • 4 urteko gela --> T7 --> Aula de 4 años

Lisboan erositako oihalarekin egin dut, ikusi bezain pronto, mantalarena izango zela jakin nuen.
La he hecho con la tela comprada en Lisboa, según la vi supe que era la de la bata de este año. 

Ezberdintasunak... Lepoa eta maukak puñoarekin errematatu ditut, erosoagoak eta suabeagoak dira.
Dierencias...El cuello y las mangas las he rematado con puño, más cómodo y más suave.


 


Botoi eta botoi-zuloekin beti nahasten naiz, eta azkenean alderantziz egin nuen; goikaldean marrazki "moztutak" ikusten dira. Dena den, ezkertia izakin, oso ondo moldatzen da!

Con los botones y los ojales, siempre me lío y esta vez no ha sido diferente, y lo cosí al revés y han quedado los dibujos "cortados" arriba. De todos modos, al ser zurdo, se apaña muy bien!#AstelehenetakoAitormenak
#LunesDeConfesionesCosturiles


1.) Oraindik ez dakit, nahiko oihal izanik zergatik ez nituen marrazkiak bat egin.
1.) Aún no sé por qué, teniendo suficiente tela, no casé los dibujos y corte en continuo.

 


2.) Botoiak josteko prensatelas berezia erosi dut.
2.) Me he comprado el prensatelas especial para botones.
Eta besterik gabe argazki bilduma.
Y sin más, aquí tenéis las fotos, espero que os gusten.


Atzetik (berak eguzkia aurrean eskatu zuen, baina ez zen sartzen...)
Trasera (él quería el sol delante, pero no entraba...)

 
Maukak 
Mangas


 
Eta orain beteta, 10 argazki eskaini zizkidan eta zenbatzen joan zen!
Y ahora con relleno, me concedió 10 fotos, ¡y las fue contando!Patroia: 

Ohialak / Telas: 

Link Party: 


Gogorazten dizuet hau 97. sarrera dela eta 100. sorpresarekin etorriko dela.
Os recuerdo que esta es la entrada número 97 y que la 100 vendrá con sorpresa!

jueves, 7 de septiembre de 2017

Peparen Kamisoia ? | El camisón de Pepa ¿?

Gaur osteguna da = hoy es jueves = hoy es RUMS.


Alemaneraz ez dakit, oso gutxi baina asteko egun baten izena badakit osteguna, RUMS esaten da.


No sé alemán, muy poquito, apenas algunas palabras, pero sé cómo se dice un día concreto de la semana, jueves se dice RUMS

Aspalditik nuen asko gustatzen zitzaidan kamisoi hura. Pentsatzen hasiz gero alaba jaio aurretikoa da… edo gehiago.


Nik zahartuta ikusten nuen, bai, baina etxean behin eta berriz esaten zidaten: “puskatuta daukazu” Eta nire buruan Compay Segundoren abestia hasten zen.


Tenía aquel camisón desde hace mucho. Hace tanto que era anterior a nacer mi hija la mayor… o más.


Sí, yo también lo veía viejo, pero en casa una y otra vez me decían: “ama, está roto” Y en mi cabeza empezaba a sonar esta canción de Compay Segundo.

Pepa tiene un camisón
Que baila solo una danza
Le hace chiquita la panza
Cuando aprieta el cinturón

Ya no tiene ni un botón
Para apretar la varilla
Tiene un roto en la rodilla
Y en otro sitio peor

El camisón de Pepa
Tiene historia
En La Habana ganó
El premio mayor
Por su singularidad

No es de tela ni es de seda
Ni es un vestido imperial
Por la calle le hace un talle
Que le gritan al pasar

Qué bonita se ve Pepa
Con su camisón
Qué bonita se ve Pepa
Con su camisón
Paseando por la Alameda
Y por el Malecón

Qué bonita se ve Pepa
Con su camisón
Qué bonita
Qué bonita

Qué bonita se ve Pepa
Con su camisón
Qué bonita se ve Pepa
Con su camisón


Beraz, goiz baten Encants-en erositako puño-kamiseta acanalada hartu (tubo bezala zegoen, itxita) Nire Lago Tank hartu eta aurreko patroiarekin goiko partea egin nion aurrean eta atzean. Puño beltza josi eta aurrera.


Probatu ondoren, gerritik gora, txikitu egin behar izan nuen, zabalegia gelditzen bait zen baina et voilà ! Kamisoi berria eta abestia joan egin da!


Así que una mañana, cogí el puño-camistea acanalada que compré en Encants (era tipo tubo, cerrada) cogí mi Lago Tank y con la delantera del patrón hice delantera y trasera. Cosí puño negro y adelante.


Después de probarlo, lo estreché de la cintura hacia arriba, quedaba demasiado ancho pero et voila! Tengo un camisón nuevo y la canción ha desaparecido!
Patrón:


Telas:
  • Mercat dels Encants - En mi visita a Barcelona


Link Party:


Gogoratu 100. sarreran sorpresa bat izango duzuela, hau 96. da. Adi egon!

Recordad que en la entrada número 100 habrá una sorpresa y esta es la 96. ¡Estad atentas!

jueves, 31 de agosto de 2017

KIWI SEEDS

Hona hemen nire Kiwi Seeds berria!
¡Aquí tenéis mi nueva Kiwi Seeds!
Gaur sarrera motz batekin nator.


Gogoratzen al duzue aspaldi egin nuen Kiwi Seeds kamiseta arroxa? Bai, bi aldiz alderantziz egin nuena: barrukoa kanpoan eta bertikalean.


Ba hemen dator, zuzenduta, beno, berria. Bestearekin beste zerbait egin beharko dut.
Hoy vengo con una entrada muy corta.


¿Recordáis la camiseta Kiwi Seeds que cosí hace tiempo? Sí la que cosí dos veces al revés: la tela del revés y en vertical.


Así que aquí tenéis la versión corregida, bueno, la nueva. Con la otra tendré que hacer algo…


jueves, 24 de agosto de 2017

YSI

Imilce Manos Revoltosas-ek bere YSI -ren patroia erakutsi zigunean, bere zalantza guztiak gustatu zitzaizkidan. Oporretara nindoala ezin izan nuen bere epeetan josi, baina egingo nuela argi eta garbi nuen. Eta hemen duzue!


Cuando Imilce Manos Revoltosas nos enseñó su patrón de la YSI, me encantó su argumentario. Y Sí, había que coserla, pero no me cuadraba la agenda ya que me iba de vacaciones. Y aquí está!Baina oporrak amaituta, dakizuenez, Abuztuan niretzat josiko nuela (#AbuztuanNiretzatJostenDut)  erabaki nuen, eta horretan nabil lan eta lan. Uda honetan oihal mordoxka betekin egin naiz eta horien artean, YSI-rentzak izango zena zegoen.


Pero se acabaron las vacaciones y decidí que en agosto cosía para mi (#EnAgostoCosoParaMi) y este verano me he hecho con un bonito alijo de telas. Y ahí estaba la tela ideal.
Bartzelonarako bidaian Cal Joan-en erosi nituen, bertan ezin izan nuen Anna ezagutu, baina bai bere ama “La Emi”. Anna, zure ama oso jatorra da!! Zoragarri atenditu gintuen, eta ez dakit oraindik zergatik ez nuen denda osoa erosi. On-line ezagutzen nituen oihalak zoragarriak dira begi bistan.


Las compré en Cal Joan, en mi visita a Barcelona, donde no pude conocer a Anna, pero si a La Emi (la jefa). Anna: tu madre es un cielo!! Qué requete bien nos atendió, y no me llevé la tienda entera… no sé muy bien por qué. Las telas que se ven preciosas en pantalla ganan muchísimo al natural.


Instagram-en galdeketa txiki bat egin ondoren...


Tras una pequeña encuesta en Instagram


Patroiaren sortzaileari kasu egin nion.


Le hice caso a la creadora del patrón
Patroia nirera egokitu behar nuenez, eta bizkarrak beldur piska bat eman zidanez, nire Lago Tank hartu eta bertan YSI-ren bizkarra egokitzea erabaki nuen. Bizakrra zabaldu, sorbaldak urrutiratu… YSI-a zabaldu izan banu, hobeto, azkarrako eta errazago!


Como tenía que adaptar el patrón, y la original espalda me dió un poco de mieditis, decidí coger mi Lago Tank y aplicarle la espalda del YSI. Entre ensanchar la espalda, separa los hombros y demás… Me hubiera ido mejor, más rápido y más fácil, ampliar la YSI original.
Baina amaitu dut jada, eta taila primeran dago!!
Pero ya está y está terminada, y la talla está clavada!!!


Bizkarreko josturarekin txintxoa izan naiz, eta doblearekin errepasatu ditut ere, oso politak gelditu dira. Bazterkia edo ertza kamiseta baino zm bat luzeagoa uztea gomendatzen dizuet, honela hobeto moldatzen naiz ni behintzat.


He sido formal con las costuras de la espalda, y las he repasado con la doble, han quedado super bonitas. Recomiendo dejar un cm de ribete más largo que la camiseta, para ayudar a la costura final, yo al menos así me apaño mejor.


Azpildura, bazterkia edo ertza. Koloretako lore eta marren artean bazterkian kolorea sartu edo ez pentsatzen ibili nintzen, baina azkenean ezetz erabaki nuen. (ia) dena lorezko kamisetarekin azpilduta dago. Bizkarreko efektua asko gustatzen zait ;)


Los ribetes. Con esta combinación de flores y rayas tan coloridas dudé si meter más color en los ribetes, pero al final decidí que no. Todo (casi) va ribeteado con la tela de flores. Me gusta mucho el efecto de la espalda. ;)


Orduan, mauketara iritsi nintzen (edo ez mauketara) eta lorerik gabe nengoen. Honela, nire aholkulari partikularrak (nire alaba, kontatuko dizuet beste batean egin nahi duen negozioa…) kamiseta begiratu eta esaten du: “Ama, urdiña” Ale! Eta zer esango dizuet, urdin bakarra, marradun kamisetarena zen eta primeran dator, beraz tira bat moztu nuen eta mauketako bazterki urdiña primeran konbinatuta… Edo ez? … barrutik ikusi al duzue?


Entonces llegué a las mangas ( o a la ausencia de ellas ) y no me quedaban más flores. Así que mi asesora particular (mi hija, ya os contaré el negocio que me quiere montar…) lo mira y dice “ Ama, azul.”. Toma ya! Y qué quieres que te diga, que el único azul que tenía a mano, era una de las rayas de la camiseta, que combina a la perfección, así que cortar una tira y mangas azules perfectamente conjuntadas… Pero… habéis visto el interior?


Ez naiz gehiago luzatuko, Imilcek egindako NJ-an dena oso ondo azalduta dago.


Gustukoa izango duzuelakoan…


GOGORATU HAU 94. SARRERA DA eta 100. sorpresarekin etorriko dela!!! Agenda antolatzen ari naiz, baina egun BEREZI batean iritsiko dela uste dut!!


Bueno, no me enrollo más, que el CC de Imilce lo tiene todo y no hace falta contar nada más.


Espero que os guste.

RECORDAROS QUE ESTE ES EL POST Nº 94 y el 100 vendrá con sorpresa!! Estoy haciendo encaje de agenda y creo que llegará un día MUY Especial!

 


Patroia / Patrón:Oihala / Tela:
  • Cal Joan - En mi visita a Martorell y Barcelona


Link Party:jueves, 17 de agosto de 2017

BAGA

Baga, biga, higa,
laga, boga, sega,
Zai, zoi, bele,
harma, tiro, pun!
Xirristi-mirristi
gerrena plat,
Olio zopa
Kikili salda,
Urrup edan edo klik ...
ikimilikiliklik …
Este es un trabalenguas que hemos cantado desde niñas, es una canción de Mikel Laboa. Es lo primero que me vino cuando leí el nombre de la camiseta de Enaitz.


Enaitz-en Baga ikusi nuenean aho zabalik gelditu nintzen… Hori baitzen nik nahi nuen kamiseta (azkenaldi honetan ikusten dudan kamiseta bakoitzarekin gertatzen zait, medikura joan beharko dut). Orain dela hiru urte horrelako paparra zuen kamiseta bat erosi nuen, eta asko erabili nuen. Gaixua zahartu egin da eta bolatxoz bete da. Hainbeste gustatzen zitzaidan…
Cuando vi su camiseta me quedé con la boca abierta… Era la camiseta que andaba buscando (voy a tener que hacérmelo mirar, me pasa con cada camiseta que veo este verano). Hace 3 años me compré una camiseta con un escote similar que use muchísimo, tanto que la pobre se ha llenado de bolitas. Me gustaba tanto...


Erorketa hori asko gustatzen zait. Eta, koinatari “DRAPEADO” liburua ikusi nionean, hartu egin nion zerbait egiteko asmoz.


Me gusta tanto ese tipo de caída que cuando le vi a mi cuñada el libro “DRAPEADO” se lo cogí con intención de hacerme algo.


Baga egiteko, Lisboan erositako oihalki bat erabili dut: puntuzko biskosakoa hain zuzen, erorketa handia lortzeko. 2.95€tako metro bateko oihalkia !!


Para hacer el Baga, utilice uno de los retales que compré en Lisboa: un punto de viscosa con mucha caída. a 2,95€ el metro de retal.


Kamiseta bi pieza dira, beraz oso azkar josten da. Bistak ematen du buruhauste bakarra: lepoa eta maukak barrutik nola josi? Hasieran gaizki egin nuen, sorbaldak josita nituela hasi bainintzen. Gozaizeak hartu, sorbaldak moztu eta maukak josi nituen. Sorbaldetan zatitxo koloretsu bat gehitu egingo dut, mozketa dela eta, motz xamarrak iruditzen baizaizkit.


La camiseta son dos piezas, con lo que se cose muy rápido, a excepción de las vistas, que puede dar algún que otro quebradero de cabeza, ¿cómo demonios coso cuello y mangas por dentro? Al principio lo hice mal, cosí el cuello cuando ya tenía cosidos los hombros, así que cogí las tijeras y corté, y así cosí las mangas fácilmente. Voy a añadir un trocito colorido en los hombros, ya que con el tijeretazo me parece que se me ha quedado un poco corto...


Hemen duzue emaitza! Mila esker Enaitz, zure patroia gurekin partekatzeagatik!!
Espero que os guste! Gracias Enaitz por compartir tu patrón!!


Patroia / Patrón:


Oihala / Tela:


Link Party:


EGUNERAKETA: Sarrera hau 93.a da, badakizue, 100an sorpresa bat izango duzuela. Adi egon!

ACTUALIZACIÓN: Esta es la entrada número 93, ya sabéis que en la entrada número 100 os espera una sorpresa. ¡Estad atentas!


sábado, 12 de agosto de 2017

Lisboa

En junio estuve en Lisboa. Era mi primera vez y la excusa del concierto de Aerosmith fue suficiente para plantarnos allí con un par de amigos.


Había oído hablar de las famosas toallas de Portugal, con lo que deduje que telas también tenía que haber.


Así que el 23 de Junio en Instagram lancé la pregunta.
Y mi querida @nocturera me dio las instrucciones.
Dicho y hecho.


Día 1 en Lisboa, DOMINGO.

Toma de contacto y algún susto con alguna tienda de telas del centro, en las que el metro estaba de 40€ para arriba.Día 2 en Lisboa, LUNES.

“Voy al SewingCamp”, “Mañana de telas” y “Tarde de concierto” Ese sería el resumen del día.


  • Amanece, abro un ojo, reviso el móvil (para recibir noticias de los niños) Y ahí se asoma:¡Ay qué nervios! Recibo la noticia dónde y en Lisboa!!! Pasé todo el día flotando ( y así sigo… ) Bueno al grano.


  • Mañana de telas.


Seguí las instrucciones de Ana - @nocturea al pie de la letra, bueno, no cogí el tranvía para ir sino para volver, porque llegamos allí en metro desde el hotel. Cogimos el metro a Rato, y a partir de ahí callejeamos un poco. Por el camino desayunamos en una de las cafeterías que encontramos por el camino. Saque un par de fotos a Mr Handmade en el parque “Jardim da Estrela” Y cogimos la calle Saraiva de Carvalho que llega directamente a “Campo de Ourique” y al cementerio de “Prazeres” donde nos decía Ana que bajáramos del tranvía.

Lo primero que encontramos fue una tienda de telas para interiores, qué susto, no, no… más abajo, al final un poquito para arriba. Aún quedaba camino por recorrer. (Esta tienda está prácticamente frente a la iglesia, en el número 215)


Seguimos bajando, nos adelantó el tranvía. Íbamos bien. Y llegamos.


Mucha tela tipo loneta aquí compré las piñas, los flamencos y una preciosa tela infantil que parece que la ha dibujado un niño (la intención es hacer la mantala para la ikastola). Y autocontrol, muuuucho autocontrol
Aquí vi me controlé más, había mucha tela plana y la tengo un poco abandonada, aunque había cosas muy bonitas. Así que al final cogí una tela rosita para hacer un camisón y cómo no, tela de corcho. ¡¡Tenía que comprarla, no podía volver sin ella!! Siempre trato de comprar con proyectos en mente y no veía proyectos.


   (cuando consiga dar la vuelta a la tarjeta, la cambio)


Esta tienda es más de perdición. Te recibe con unas cajas inmensas de retales en la puerta a 2,95€ y así. Ya sabés de esas que tienen de todo donde tienes que rebuscar… menos mal que fue la tercera, si la llego a pillar nada más salir del tranvía la primera… ;) No me pareció que tenía cosas “especiales” pero sí variedad y muuuy buen precio. Así que de allí salí con 3 retales, de metro por cierto, a 2,95€ y 5,95€


  


Satisfecha de mis compras, cogimos el tranvía 25 y fuimos al encuentro de nuestros acompañantes a comer en al restaurante Pharmacia en el  Museo de la Farmacia (Museu da Farmácia) en el El mirador de Santa Catalina (miradouro de Santa Catarina)


  • Tarde de concierto.
Y llegó la tarde y como el motivo del viaje era el concierto de Aerosmith, cómo no, se merece al menos una pequeña mención.


Un gran conciertazo en un recito de calidad con mucha seguridad y muy bien organizado. Dos horas de concierto de unos señores de 70 tacos que según nuestras fuentes, no corría por el escenario como en Anoeta hace 20 años, pero cualquiera no hace lo que hacen ellos en un escenario. Escuchamos grandes clásicos y se olvidaron de otros también, pero es lo que tiene tener semejante carrera discográfica: no hay horas suficientes para todo.


Chapeau!


¡de quitarse el sombrero!

    


Día 3 en Lisboa, MARTES.
Desayuno y vuelta.


Y aquí os dejo, espero que con un buen sabor de boca. Dar las gracias a Javi y María por ejercer de cicerones por Lisboa. Por insistir en que había que ir a ver a Aerosmith y tenía que ser en Lisboa. A Ana - @nocturea por guiarme por las tiendas y por ponerme el gusanillo para repetir y visitar sus playas. Volveré seguro.


Para cualquier cosa, aclaración,... ya sabéis dónde encontrarme.


Muchas gracias. Muxus!

@DoneByAna